Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


PÁLYA RENDSZABÁLYOK

2015.08.18

 

Pálya rendszabályok

A belépőjegy, valamint a labdarúgó bérlet vásárlója és a Petőfi Sportkör Nagyrábé között szerződéses jogviszony keletkeztet a mérkőzés időtartama alatt a sportlétesítmény területén. Amennyiben a néző a pályarendet megsérti, a Petőfi Sportkör Nagyrábé (mint rendező) a sporteseményről eltávolíttathatja, illetve annak látogatásától eltilthatja.

A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

• érvényes belépőjeggyel más belépésre jogosító igazolással rendelkezik, (továbbá HA beléptetéskor a rendező szerv kéri, köteles személyes adatai megadására melyeknek meg kell egyeznie a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványban szereplő adatokkal. )

• nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt,  nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, olyan tárgyat, amely a rendezvény megtartását, mások személy- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, illetve amelynek birtoklását jogszabály, a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta,

• nem tart magánál gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet,

• nem áll eltiltás, valamint kitiltás hatálya alatt,

• ruházata és csomagja átvizsgálásához hozzájárul, a sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására a sportrendezvény biztosítását végző rendőr és a rendező jogosult

tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető,

• tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pálya rendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

aki a nézőktől elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob bűncselekményt követ el. (A jogsértést elkövető személyt a rendezők visszatartják, és a rendőrhatóságnak átadják.)

A néző a sportrendezvényen:

.• köteles betartani a Pálya rendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők illetékes hatóságok, rendőrség utasításait,
 
• nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személy- és vagyonbiztonságát,

• rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat, mások emberi méltóságát  nem sértheti,

• a tiltás alá nem tartozó feliratot, transzparenst és zászlót a kerítésre, korlátra, illetve oszlopra nem helyezheti el, azzal a kihelyezett reklámokat nem fedheti el,

• köteles a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulás miatt tett felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni.

• A magyar bajnoki/kupa-mérkőzéseken az 5 % alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges.

 

Amennyiben a Pálya rendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be:

• a Pálya rendszabályokat megsérti, vagy a rendező felszólítására a jogsértő magatartást nem hagyja abba, a rendező a sportrendezvényről eltávolítja,

aki a rendező intézkedésével szemben erőszakkal lép fel bűncselekményt követ el. A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben a rendbontó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, az intézkedésről képfelvevő eszközzel felvételt készít,

• a Pálya rendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén az abban résztvevők egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét,

a károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni, tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

 A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:

jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni, a felvételeket rögzíteni és a jogszabályokban leírtak szerint kezelni.

• a résztvevők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézők meghatározott csoportját a létesítményben visszatarthatja.

• ha a sportrendezvény elmaradt, a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy érvényes.

• Azon néző, aki a vonatkozó jogszabályokat, a pálya rendszabályokat, a Petőfi Sportkör Nagyrábé érdekeit közvetve vagy közvetlenül megsérti, a mérkőzésről eltávolítható, szabálysértés esetén a rendezvény látogatásától kitiltható, büntetés esetén eltiltható, továbbá a Stv. 73. § szerint a sportszervezet által kizárható.

 
 

 

ProfilképUtolsó kép


Elérhetőség

Tiszai Károly

tiszaikaroly70@gmail.com

Aranyérem!

Bajnok az ifi csapatunk!!!.

Fontos a pontos (idő)


Időjárás


Névnap


Levelezőlista
Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31